Anihilační rumba
1. Na té bezovecké pláni lítaj [:shůry fotony:].
Koupím já si koně vraný, až je [:koupím, budou mý:]

Rf.Pozitron laškuje v mlází,
nemaje co na práci.
Když do něj elektron vrazí,
dojde k anihilaci.

Fyzika, fyzika - je záhada, záhada.
Sotva ji rozřešíme.
Když nám Pán Bůh zdraví dá,
přec se potěšíme.

2. V moři bílých trpaslíků sem tam přece uvízne,
pulsar, kterí má tu kliku, že neutron neslízne. - Rf.

3. Černé díry dál se hroutí, nezbude z nich vůbec nic,
ale vůbec nic,
ač na konci jejich pouti je jich vždy o jednu víc. - Rf.

4. Komu by to nestačilo, může degenerovat.
Elektronů kup si kilo, ať má co kolabovat. - Rf.

5. Na té bezovecké pláni slunce svítí ze všech sil.
Neutrina nejsou k mání - ach, kdo by mne potěšil ? - Rf.

O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz

Podpořte naši činnost darem 60 Kč