Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client181/web225/web/kommet.cz/www/system/functions.php on line 4082

Meteorická sprška phi Cassiopeids
Jak jsme již informovali v předešlém článku, Jeremie Vaubaillon (IMCCE) předpověděl na 31.12.2012 meteorickou spršku prosincových phi Cassiopeid (DPC). Jedná se o velmi slabý roj, který je vedený v pracovním seznamu Mezinárodní astronomické unie (IAU) pod označením IAU 0446 DPC, maximum je uvedeno pro sluneční délku 252,48°, poloha radiantu pak (RA/DEC) 20/58, denní pohyb radiantu není znám a geocentrická rychlost je 16,4 km/s. Velikost radiantu bude obrovská, měla by se blížit 15°, a to vzhledem k dlouhému období aktivity a nízké vg.

Samotná doba předpovězeného outburstu je stanovena na 31.12.2012 v 16:10 UT, mateřským tělesem je kometa Jupiterovy rodiny, s největší pravděpodobností se jedná o kometu 255P/Levy. Vzhledem k velkým nejistotám a malým znalostem samotného proudu tohoto roje je odhad frekvence (ZHR), případně odhad pravděpodobnosti uskutečnění samotného outburstu velmi nejistý.


Nejnovější bolid (jasný meteor) na našich kamerách z 8. prosince

Podle zveřejněné předpovědi bude dráhu Země křížit vlákno uvolněné z mateřského tělesa v roce 1969, a to ve vzdálenosti -0,00349 AU (vlákno tedy projde křížením s drahou Země dříve než Země). Dráha mateřského tělesa, stejně jako dráha uvolněných částic totiž podléhá značnému gravitačnímu rušení ze strany Jupitera.

Mapka s vyznačeným radiantem na obloze. Meteory roje na celé obloze by měly zdánlivě směřovat ze souhvězdí Casiopea.


S ohledem na další pátrání jsme zjišťovali aktivitu roje a dráhy meteorů z dřívějších let. V databázi EDMOND a VMDB z let 2009 až 2011 byly hledány vícestaniční dráhy, které patří tomuto meteorickému roji. Celkem bylo zjištěno 27 drah, které odpovídají výběrovým kritériím definovaným pro databázi drah EDMOND. Vícestaniční dráhy byly redukovány pomocí srovnávacího kritéria Dsh (Southworth-Hawkinsovo kritérium podobnosti drah) s mezní hodnotou Dsh

Dráhy zjištěných meteorů ve Sluneční soustavě.

Z nich vychází orbitální elementy střední dráhy meteorického roje DPCds (včetně standardní odchylky):
a= 3,060+-0,223 AU
e= 0,693+-0,024
Peri= 207,943+-6,488 deg
Node= 271,282+-4,423 deg
i= 15,557+-5,063 deg

Doba aktivity a poloha radiantu (včetně standardní odchylky):
Beg= 18.12.
End= 30.12.
Max= 23.12.
Max (sollong)= 271,3+-4,4
Dec= 59,1+-12,0 deg
ddec= 0,8
Ra= 24,2+-13,3 deg
dra= -0,4
vg= 14,5+-1,9 km/s

Radianty jednotlivých meteorů, pro porovnání umístěn i předpokládaný radiant Silvestrovské spršky.

 

O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz