Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client181/web225/web/kommet.cz/www/system/functions.php on line 4082

Kometa Hergenrother se rozpadla
Kometa označená jako 168P/Hergenrother patří obvykle mezi slabé komety. Při letošním, velice příznivém návratu neměla být vůbec ve vizuálním dosahu, přesto jsme ji mohli na zářijové a říjnové obloze pohodlně pozorovat malými dalekohledy jako poměrně jasnou kometu. Vše díky sérii několika nečekaných zjasnění - outburstů, po kterých byla až 250 násobně jasnější než je u komety obvyklé.

Příčina nečekané aktivity komety na sebe nenechala dlouho čekat. Tým pracující s dalekohledem Faulkes Telescope North (Haleakala), což je 2.0-m f/10.0 dalekohledy typu Ritchey-Chretien, objevil 26. října úlomek komety ve vzdálenosti 5 úhlových vteřin od hlavního jádra komety. 2. listopadu kometu snímal dokonce 8.1-metrový dalekohled Gemini North, který pozoroval celkem 3 úlomky jádra.
Snímek z Faulkes Telescope North / Gemini North

Objevový snímek nejjasnějšího fragmentu komety

Rozpady komet patří k celkem běžným událostem. Kometární jádra jsou velice křehká a snadno je naruší např.:

  • slapové působení planet
  • tepelné namáhání materiálu ohřevem od Slunce
  • explozí způsobenou zahřátím podpovrchového ložiska těkavých plynů, případně krystalizací amorfního vodního ledu (forma ledu stabilní do teploty -150°C)

Zvláště náchylné k rozpadům jsou právě periodické komety. Ty strávily poměrně velké množství času ve vnitřních částech Sluneční soustavy a zbavily se tak většiny těkavých plynů a ložisek vody na povrchu. Vypařováním vody a plynů se kometární jádra ochlazují, pokud dojdou, dochází ke kumulaci tepla a prohřívání oblastí hluboko pod povrchem. Následné rozlomení jádra obnaží část jeho vnitřku, který stále může plyny a vodu obsahovat, kometa zvýší jasnost a dočasně obnoví větší kometární aktivitu. Při rozpadu zároveň dochází k uvolnění značného množství prachu.

Objevené fragmenty komety Hergenrother jsou produktem tohoto procesu. Většina jádra zůstala pravděpodobně pohromadě, pouze se z něj odštípl roj menších úlomků. Tyto menší úlomky podléhají dalšímu rozpadu až úplně zaniknout, větší z nich mohou vydržet dokonce několik oběhů kolem Slunce. Aktivita hlavního jádra díky obnažení čerstvých ložisek plynu a prachu bude postupně ustávat, ale pravděpodobně vydrží ještě několik návratů zvýšená oproti normálnímu stavu.

Kometa bude viditelná ještě v listopadu, měla by ale začít už podstatně slábnout, jak se vzdaluje jak od Slunce tak od Země. Ke Slunci se vrací každých cca 6.9 let. Že se pravděpodobně nejedná o první rozpad komety naznačuje i podobnost s dráhou jiné, krátkoperiodické komety 260P/McNaught. Ač je mezi dráhami komet rozdíl, mohly být v minulosti jedním tělesem, které se rozlomilo na dva velké úlomky.

  1. Splitting event in comet 168P/Hergenrother
  2. Scientists Monitor Comet Breakup

Vizualizace drah komet 168P/Hergenrother a 260P/McNaught ve Sluneční soustavě

 

O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz