Ozdobí nám Vánoce kometární překvapení?


Kometa C/2016 U1 (NEOWISE) na snímku Michaela Jägera

Již mnohokrát bylo zmíněno, že rok 2016 pravděpodobně skončí kometárním propadákem. Zdálo se totiž, že letošek přinese nejméně jasných komet od začátku 21. století. Nakonec to ale vypadá, že dojde přeci jen k alespoň mírnému vylepšení statistik. Nečekaně totiž zjasnila kometa C/2016 U1 (NEOWISE), jejíž hlavní období viditelnosti nastává ještě letos.

Kometa C/2016 U1 (NEOWISE) byla objevena dne 21. října letošního roku sondou Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer (NEOWISE). Jasnost komety činila 19,0 mag, to byl ovšem odhad sondy NEOWISE, kometu na svých snímcích zachytily i jiné observatoře a jejich odhady jasnosti se pohybovaly na hodnotách 21-22 mag. Kometa tedy byla mnoha pozorovateli zatracovaným objektem, především vzhledem ke skutečnosti, že má proletět perihelem ve vzdálenosti pouhých 0,32 AU od Slunce (14. ledna 2017) - absolutní jasnost komety byla v tu chvíli taková, že se její zánik ještě před datem přísluní zdál takřka nevyhnutelný. Zhruba měsíc po objevu ale přišel obrat o 180 stupňů.

Kometu ve středu 23. listopadu odfotil Michael Jäger a její jasnost odhadl na 13 mag. Kometa byla extrémně difúzní, Jäger byl ale patrně první, kdo uviděl celou komu, jež předchozím pozorovatelům unikala. Hned poté následovalo i první vizuální pozorování komety. Byl to známý Alan Hale, spoluobjevitel slavné komety C/1995 O1 (Hale-Bopp), jenž potvrdil Jägerův odhad. Kometa tedy během měsíce rapidně zjasnila a její zjasňování pokračuje. V současnosti má asi 12 mag, na světě už ale jsou i odhady hovořící o jasnosti 10-11 mag. Jak tomu bude dále?

Kometa je v současnosti, jak už bylo zmíněno, velmi difúzním objektem. Je tomu tak z toho důvodu, že se nachází poměrně blízko Země, k níž bude nejblíže 12. prosince, a to necelých 0,71 AU daleko. Od té doby by měla být už o něco kondenzovanější, začne se totiž vzdalovat od Země, přičemž se bude i nadále přibližovat Slunci. Kometa bude po celý zbytek roku viditelná na ranní obloze a obecně se očekává její rychlé zjasňování. Nyní ji nalezneme na rozhraní souhvězdí Velké medvědice a Honicích psů, ale ještě v průběhu prosince se přesune přes Pastýře, Severní korunu a Herkula až do Hadonoše, do nějž vstoupí o Vánocích. V tu dobu by se její jasnost měla pohybovat okolo 8 mag, v tu chvíli se tak stane nejjasnější kometou na obloze (spatříme ji i obyčejnými triedry). Zjasňování bude pokračovat i potom, kometa by měla na přelomu let 2016 a 2017 atakovat hranici 7 mag, na začátku ledna ale zmizí z naší ranní oblohy kvůli konjunkci se Sluncem a už nikdy nebude pozorovatelná ze severní polokoule. Tedy alespoň následujících 22707 let, jak praví její aktuální perioda.

Zdroj: http://www.aerith.net/comet/catalog/2016U1/2016U1.html


O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz

Podpořte naši činnost darem 60 Kč