Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client181/web225/web/kommet.cz/www/system/functions.php on line 4082

Rozpad komety C/2005 A1 (LINEAR)

Kometa C/2005 A1 (LINEAR) je označena písmenem A a odlomená část jádra písmenem B. ** CCD snímek (výřez) byl pořízen 0,40-m f/5 JST reflektorem na královehradecké hvězdárně dne 11. srpna 2005. Expozice 2x60s. Autoři: Martin Lehký a Michaela Kreuzová. Kometa C/2005 A1 (LINEAR) byla objevena 13. ledna 2005 v rámci přehlídky LINEAR. Nacházela se v souhvězdí Panny, jako objekt 14,5 mag. s výraznou komou o průměru 15“ a chvostem sahajícím do vzdálenosti 75“ (v pozičním úhlu 310°).V následujícím období pozvolna zjasòovala a držela se předpovědi. Ještě 5. února měla 11,5 mag., ale poté došlo k výraznému zlomu ve vývoji jasnosti. 14. února oznámil australský astronom David Seargent, že se kometa nachází ve stádiu outburstu. Měla výrazně vyšší centrální kondenzaci a celková jasnost komy se pohybovala okolo 9,5 mag. Maxima pak dosáhla na konci března, tedy ještě před průchodem periheliem, kterým prošla 10. dubna ve vzdálenosti 0,90 AU od Slunce. Příčinou prudkého nárustu jasnosti, až k hranici 8. mag., byla drobná fragmentace kometárního jádra, která později vyústila v odtržení většího úlomku.

Počátkem července oznámil Mark Kidger (Instituto de Astrofisica de Canarias), že Sensi Pastor a José Antonio Reyes (MPC J76, La Murta – Carrascoy, Murcia, ©panělsko) objevili na CCD snímcích pořízených 0,40-m f/3 teleskopem drobnou zhuštěninu v blízkosti centrálního kondenzace. Poprvé ji detekovali 25. června, kdy se nacházela 10“ západně a 4“ jižně od primární složky a její jasnost byla v 10“ clonce o 0,7 mag nižší.

Zpětnými výpočty průběhu fragmentace se důkladněji zabýval Zdeněk Sekanina (Jet Propulsion Laboratory), který na základě 24 astrometrických měření získaných v rozpětí 25. června až 9. července dospěl k závěru, že k oddělení sekundární složky došlo 23,4 dubna +/- 0.8 TT.

Kometa byla také sledována na královehradecké MPC stanici 048 pomocí 0,40-m f/5 Jan ©indel Teleskopu. Poprvé po průchodu periheliem se jí podařilo zachytit 11. srpna. I přes značně nepříznivé podmínky pořídil Martin Lehký a Michaela Kreuzová tři CCD snímky, které zřetelně ukazovaly kometu i s fragmentem. Zpracováním byly získány následující přesné pozice, které byly následně publikovány v cirkuláři MPC 2005-P64.


  CK05A01a C2005 08 11.87858 01 05 16.54 +23 55 30.9         EP064048
  CK05A01b C2005 08 11.87858 01 05 16.18 +23 55 08.7         EP064048

  CK05A01a C2005 08 11.88009 01 05 16.33 +23 55 32.6         EP064048
  CK05A01b C2005 08 11.88009 01 05 15.90 +23 55 09.2         EP064048

  CK05A01a C2005 08 11.88537 01 05 15.64 +23 55 38.4         EP064048
  CK05A01b C2005 08 11.88537 01 05 15.25 +23 55 15.0         EP064048

Informační zdroje:
IAUC 8463 [online]. [cit. 2005-08-17]. http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08400/08463.html
IAUC 8559 [online]. [cit. 2005-08-17]. http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08500/08559.html
IAUC 8562 [online]. [cit. 2005-08-17]. http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08500/08562.html
MPEC 2005-P64 [online]. [cit. 2005-08-17]. http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K05/K05P64.html

O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz