Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client181/web225/web/kommet.cz/www/system/functions.php on line 4082

Planetka (87) Sylvia a její synové Romulus a Remus
Když 16. května 1866 objevil Norman Robert Pogson v Madrasu jednu ze svých pěti planetek, později pojmenovanou (87) Sylvia, zajisté ani netušil jaká skrývá překvapení.
<!--more-->Planetka náleží k velkým tělesům hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem. Nepravidelným, lehce protáhlým tvarem, připomíná velkou bramboru o rozměrech 380x260x230 km. Rotační perioda je poměrně krátká, činí 5 hodin a 11 minut. Na první pohled se tedy zdá, že se jedná o obyčejnou planetku. Zdání však může někdy klamat. Obraz tuctové planetky poprvé nabourali v roce 2001 Mike Brown a Jean-Luc Margot, kteří pomocí Keckova teleskopu objevili malého průvodce. Avšak hlavní překvapení na astronomy teprve čekalo. O tři roky později se na planetku zaměřili Franck Marchis (University of California, Berkeley, USA), Pascal Descamps, Daniel Hestroffer a Jerome Berthier (Observatoire de Paris). K detailnímu pozorování podvojného systému (87) Sylvia využili teleskop Yepun, jeden ze čtyř 8,2-m teleskopů VLT (Very Large Telescope Array) umístěných na obseravtoři Cerro Paranal (Chile), ve spojení s adaptivní optikou NACO (NAOS Nasmyth Adaptive Optics Systém + CONICA Near-Infrared Imager and Spectrograph). Planetku sledovali po dva měsíce a získali 27 vysoce kvalitních snímků. Na všech je dobře patrný satelit objevený v roce 2001, což umožnilo přesné určení jeho dráhy. Na 12 snímcích se pak v blízkosti planetky ukázal ještě jeden satelit, znatelně menší. (87) Sylvia je tedy první známou trojplanetkou!
<br><br>
Oba měsíce se pohybují po téměř kruhových drahách. S/2004 (87) 1 má průměr 7 km a obíhá ve vzdálenosti 710 km od planetky (maximální elongance 0,44&#8220;) s periodou 1,379 dne a S/2001 (87) 1 má průměr 18 km a obíhá ve vzdálenosti 1360 km s periodou 3,650 dne.
<br><br>
Planetka nese jméno Sylvia, po Rhea Sylvia, mytologické matce zakladatelů Øíma. Bylo proto navrženo a následně schváleno, aby objevené měsíčky nesly jméno Romulus a Remus. Oficiální označení je následující: (87) Sylvia I = Romulus pro vnější měsíček S/2001 (87) 1 a (87) Sylvia II = Remus pro vnitřní měsíček S/2004 (87) 1.
<br><br>
Přesně určené dráhy měsíčků posloužily také ke spolehlivému výpočtu hustoty samotné planetky, která je o pouhých 20% vyšší než hustota vody. Znamená to tedy, že planetka není kompaktní, ale je tvořena shlukem vodního ledu a kamenné suti. Takovým tělesům říkame rubble-pile. Předpokládá se, že vznikají jako následný produkt srážky. Střetnutí planetek většinou končí destrukcí, kdy jsou velká telesa rozdrcena na mnoho fragmentů. Větší úlomky mohou skončit jako samostatné planetky, které vytvářejí takzvané rodiny. Drobnější části se pak rozptýlí do meziplanetárního prostoru, avšak některé z nich se mohou následně shluknout do volného seskupení, čímž vznikne rubble-pile, nová planetka postavená ze zbytků. Nepříliš stabilní útvar, u kterého je přítomnost většího počtu měsíčků vysoce pravděpodobná. Osobně se domnívám, že v okolí takových těles se nachází velké množství drobnějších těles a troufám si tvrdit, že konkrétně planetka (87) Sylvia má ve svém okolí ještě mnoho menších měsíčků, které však dosud zůstávají skryty našim pozorovacím možnostem.

<br><br>

<b>Informační zdroje</b>:
<br>
Rubble-Pile Minor Planet Sylvia and Her Twins [online]. [cit. 2005-08-16]. <a href="http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2005/pr-21-05.html">http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2005/pr-21-05.html</a>
<br>
IAUC 8582 [online]. [cit. 2005-08-16].
<a href="http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08500/08582.html">http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08500/08582.html</a>


O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz