Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client181/web225/web/kommet.cz/www/system/functions.php on line 4082

Deep Impact – zásah do černého

Snímek zachycující jádro komety 9P/Tempel 1 s výtryskem uvolněného materiálu 67s po impaktu.
(kamera s vysokým rozlišením sondy Deep Impact)
Sen se stal skutečností, poprvé v dějinách lidstva se podařilo nahlédnout pod povrch kometárního jádra a poprvé jsme mohli bezprostředně zkoumat předpokládanou původní pralátku naší Sluneční soustavy. Stalo se tak zásluhou sondy Deep Impact, která po 172 denním letu a zdolání 431 miliónů kilometrů zkřížila cestu krátkoperiodické kometě 9P/Tempel 1 a impaktor přímým zásahem do černého splnil cíl mise na jednicku s hvězdičkou.Podrobnější popis projektu a samotné sondy je možno nalézt v rozsáhlejším článku, publikovaném v předminulém čísle časopisu Povětroò [1].

Nyní se podívejme na stručný průřez klíčových událostí, které se odehrály v samotném závěru mise. K oddělení impaktoru od sondy došlo podle plánu 3. července 2005 ve 2h 7m EDT, ve vzdálenosti asi 880 000 km od cíle. Zhruba šest hodin před tímto aktem byla provedena v pořadí již čtvrtá korekce dráhy. Třiceti sekundový zážeh upravil rychlost sondy asi o 1 km za hodinu. Následkem tohoto manévru bylo umožněno pozdější vypuštění impaktoru po co nejpřímnější dráze k jádru komety. V momentě kdy Deep Impact úspěšně dokončil korekci dráhy, nastal čas k oživení samotného impaktoru. Po prověření všech funkcí byla v 1h 12m EDT provedena aktivace baterií, jediného zdroje energie postačujícího pro všechny přístroje po dobu jednodenní životnosti. O necelou hodinu později došlo odstřelením mechanických úchytek k uvolnění impaktoru od mateřského plavidla, vzájemná rychlost vzdalování činila asi 35 cm/s. Dvanáct minut po vypuštění impaktoru provedla sonda čtrnáct minut dlouhý zpětný zážeh, který ji relativně vůči impaktoru zpomalil o 102 m/s a vyvedl z dráhy směřují ke srážce s kometárním jádrem. Samotný impaktor se stal po vypuštění zcela autonomním. Velkou zásluhu na tom měl Impactor Target Sensor (ITS), vysoce přesný sledovač hvězd, který ve spolupráci s auto-navigačním algoritmem (vyvinutým v JPL pro misi DS-1) naváděl impaktor s dostatečnou přesností na cíl. Podle předběžné analýzy se v automatickém režimu uskutečnily celkem tři malé korekce dráhy, asi 90, 35 a 12,5 minuty před impaktem. Díky této bezchybné navigaci došlo 4. července 2005 v 1h 52m EDT ke střetu impaktoru s jádrem komety 9P/Tempel 1. Vzájemná rychlost při kolizi činila asi 10 km/s a k zásahu povrchu komety došlo pod úhlem 25 stupòů. O úspěchu jsme se na Zemi dozvěděli asi o pět minut později. V 1h 57m EDT se na obrazovkách v řídícím středisku ukázal první snímek, pořízený kamerou se středním rozlišením umístěné na mateřském plavidle Deep Impact, který ukazoval velkolepý záblesk a výtrysk materiálu vyvrženého z nově vzniklého kráteru. Jeho velikost předčila všechna očekávání, průměr se odhaduje v rozmězí 50 až 250 m. Teplota v epicentru dosahovala několika tisíc stupòů a impaktor se během okamžiku prakticky vypařil. Unikající materiál se šířil do okolního prostoru rychlostí až 5 km/s. Během následujících čtrnácti minut po impaktu pokračovala sonda ve sběru a přenosu dat. Poté došlo, podle plánu, k přerušení veškeré komunikace a ve 2h 05m EDT sonda zaujala obranou pozici, aby protiprachové štíty co nejllépe chránily životně důležité části sondy, při průletu vnitřní částí komy. Návrat do původního stavu a znovunavázání kontaktu s řídícm střediskem došlo ve 2h 32m EDT [2].

Během celé mise se podařilo získat velké množství vědeckého materiálu, přibližně 4 500 snímků a gigabajty dat, které na dlouhé období zaměstnají řadu vědeckých týmů. S výsledky bádání se zde zajisté ještě nejednou setkáme.

Informační zdroje:
[1] LEHKÝ, M. Deep Impact. Povětroò, 2005, roč. 13, č. 2, s. 6-10. ISSN 1213-659X.
[2] Deep Impact [online]. [cit. 2005-07-11]. http://deepimpact.umd.edu/home/index.html.


O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz