Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client181/web225/web/kommet.cz/www/system/functions.php on line 4082

Hrozba jménem 2004 MN4
Dne 18. prosince 2004 se do zorného pole 0,50-m Uppsala schmidtovy komory, pracující na australské stanici v rámci přehlídky Siding Spring Survey, dostalo asteroidální těleso s neobvyklým pohybem.
Dle zvyklostí bylo umístěno na NEO Confirmation Page, kde čekalo na potvrzení a další pozorování za účelem zpřesnění dráhy. Během této poobjevové fáze se zjistilo, že se jedná o již známé těleso. K. E. Smalley provedl úspěšnou identifikaci s asteroidem 2004 MN4, který byl objeven projektem Kitt Peaku a sledován po dva noci, 19. a 20. června 2004 [1].<!--more-->Výsledná dráha, která vycházela z toho oblouku vyvolala velmi bouřlivé debaty. Podle dostupných měření totiž vycházelo, že se asteroid 13. dubna 2029 srazí se Zemí! Kolize se zhruba 400m tělesem by sice nevyvolala globální katastrofu, ale regionální následky by byly nedozírné. Pravděpodobnost srážky se vyšplhala na hodnotu 1:37 a jako první z asteroidů dosáhl na Torínské škále čtvrtého stupně.
<br><br>
V následujícím období mnoho pozorovatelů na světě zaměřilo své úsilí k získání dalších měření, které by vedli ke zpřesnění dráhy. Velkým krokem kupředu bylo vyhledání archivních pozorování. A. E. Gleason, J. A. Larsen a A. S. Descour nalezli 5 snímků se slabým obrazem planetky, pořízených 15. března 2004 pomocí 0,90-m reflektoru na Steward observatoři na Kitt Peaku [2]. Po započtení těchto měření se ukázalo, že se asteroid nesrazí se Zemí, ale dojde k neobvykle těsnému průletu. Velmi přínosná byla také astrometrická měření vykonaná radioteleskopem v Arecibu. L. A. M. Benner, JPL, M. C. Nolan, National Astronomy and Ionosphere Center, Arecibo Observatory, J. D. Giorgini, S. R. Chesley a S. J. Ostro, JPL a D. J. Scheeres, University of Michigan, oznámili, že ve dnech 27., 29. a 30. ledna 2005 získali doplerovskou metodou přesná astrometrická data asteroidu 2004 MN4. V čase 29.0 UT ledna 2005 bylo těleso o 294 km blíže Zemi než předpokládalo dráhové řešení bez radarových dat. Následná korekce dráhy znatelně ovlivnila výslednou charakteristiku průletu tělesa kolem Země v roce 2029. Asteroid na základě tohoto zpřesnění těleso mine Zemi v geocentrické vzdálenosti pouhých 0.000245 +/- 0.000060 AU (36700 +/- 9000 km či 5.7 +/- 1.4 poloměru Země, nejistota 3-sigma). Tato hodnota je těsně pod geostacionární drahou a je o 28000 km blíže než předpokládala efemerida bez uvažování radarových dat. Během těsného průletu je vysoce pravděpodobné, že slapové síly velmi výrazně ovlivní vlastní (spinovou) rotaci asteroidu.
<br><br>
Vzhledem k výše uvedeným okolnostem budeme mít 13. dubna 2029 jedinečnou příležitost spatřit blízkozemní planetku pouhým okem. Jako stelární objekt 3,3 mag. se rychlostí kolem 42 stupòů/ hodinu &#8222;přežene&#8220; nad hlavami obyvatelů Evropy, Afriky a západní Asie. Američané i s pohádkovým hrdinou Brucem Willisem ostrouhají.

<br><br>

Informační zdroje:

<br>
[1] MPEC 2004-Y25: 2004 MN4 [online]. [cit. 2005-02-21].
<a href="http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K04/K04Y25.html">
http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K04/K04Y25.html
</a>.

<br>
[2] MPEC 2004-Y70: 2004 MN4 [online]. [cit. 2005-02-21].
<a href="http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K04/K04Y70.html">
http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K04/K04Y70.html
</a>.

<br>
IAUC 8477 [online]. [cit. 2005-02-21].
<a href="http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08000/08477.html">
http://cfa-www.harvard.edu/iauc/08000/08477.html
</a>.


O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz