Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client181/web225/web/kommet.cz/www/system/functions.php on line 4082

Zpravodaj SMPH - 11/2003
<p>
V čísle 11/2003 Zpravodaje Společnosti pro MeziPlanetární Hmotu, které vyšlo 10. října 2003, jsou čtenáři informováni o úspěšném pozorování zákrytu hvězdy planetkou (709) Fringilla z našeho území i ze Slovenska. Ve stejné noci byl ze Slovenska úspěšně pozorován i zákryt hvězdy planetkou (85) Io, což je velmi neobvyklé. <!--more--><p>
Další příspěvek je věnován objevu 5. novy v galaxii M31 K. Hornochem.
Rozsáhlý příspěvek je věnován novinkám o kometách. Následují přehledy pozorování meteorů provedenými členy SMPH.
<p>
Kuiperově pásu je věnována první část rozsáhlého příspěvku.
<p>
Kratší příspěvky jsou věnovány pravděpodobnému meteoritickému dešti v Indii a dosud nejtěsnějšímu zaznamenanému průletu "mikroplanetky" kolem Země v minimální vzdálenosti 88000 km. V dalším textu jsou shrnuty objevy nových měsíců vzdálených planet sluneční soustavy a pozorování již známých satelitů.
<p>
Následuje pasáž o meteorických rojích, které můžeme pozorovat v říjnu a počátkem listopadu.
<p>
Dále toto číslo obsahuje mapky a efemeridy pro komety, které budeme moci sledovat během října.
<p>
Součástí Zpravodaje je seznam našich pozorování publikovaných v časopise ICQ no. 127 a jeho obsah.
<p>
Závěrečná část Zpravodaje je již tradičně věnována pozorováním komet, která provedli pozorovatelé SMPH vizuálně i pomocí CCD techniky.
<p>
V případě zájmu o informace ohledně členství v SMPH kontaktujte prosím
Mgr. Miroslava ©ulce na e-mailu: <a href="cma@quick.cz">cma@quick.cz</a>

O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz