Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/clients/client181/web225/web/kommet.cz/www/system/functions.php on line 4082

Zpravodaj SMPH - 9/2003
<p>
V čísle 9/2003 Zpravodaje Společnosti pro MeziPlanetární Hmotu,
které vyšlo 15. srpna 2003, jsou čtenáři informováni o zákrytu hvězdy
SAO 144929 planetkou (420) Bertholda, jež nastane mezi 23:42-23:45 SELÈ 26. srpna a měl by být pozorovatelný především ze západních Èech.
Následuje pasáž o meteorických rojích, které můžeme pozorovat na
začátku podzimu.<!--more--><p>
Kratší příspěvek je věnován tématu vln tsunami a jejich nebezpečnosti
při impaktech z vesmíru v porovnání s těmi, které vznikají při zemětřeseních a doplòujícím informacím o novách v galaxii M31 objevených z ÈR a Itálie.
<p>
Dále toto číslo obsahuje mapky a efemeridy pro komety, které budeme moci sledovat v lunaci na přelomu září a října. Zbytek mapek bude uveřejněn v dalším čásle Zpravodaje, jež bude vydáno kolem 10. září.
Samostatný rozsáhlý příspěvek je věnován novinkám o kometách, mezi
nejzajímavější pak patří informace o sledování komety 1P/Halley, které proběhlo 6.-8. března pomocí 8.2-m dalekohledu na Cerro Paranal. Kometa dosahovala jasnosti pouze 28.1 magnitudy při vzdálenosti 28.07 AU od Slunce a 27.26 AU od Země. Obě tyto vzdálenosti jsou rekordní, co se týče pozorování komety v největší vzdálenosti od Slunce a Země. V afelu by měla být ještě o magnitudu slabší, při současném vývoji pozorovací techniky a atraktivitě této komety je však velmi pravděpodobné, že se zařadí mezi tělesa sledovaná podél celé dráhy.
<p>
Závěrečná část Zpravodaje je již tradičně věnována pozorováním komet,
která provedli pozorovatelé SMPH vizuálně i pomocí CCD techniky.
<p>
Úplný závěr pak patří anonci témat pro příští Zpravodaj a zejména poděkování brněnské firmě Elektrosystem s.r.o. která přispěla svým sponzorským darem k tomu, že budeme moci Zpravodaj vydávat i nadále v současném rozsahu.
<p>
V případě zájmu o informace ohledně členství v SMPH kontaktujte prosím
Mgr. Miroslava ©ulce na e-mailu: <a href="mailto:cma@quick.cz">cma@quick.cz</a>

O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz