O SMPH

Organizace sdružující profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o výzkumem a informace o drobných tělesech Sluneční soustavy:

 • Pořádá pozorovací expedice zaměřené na pozorování meteorů a komet na temné obloze.
 • Organizuje pozorovací kampaně na komety i neobvyklou aktivitu meteorických rojů.
 • Pořádá pravidelné semináře se zajímavými příspěvky o výsledcích výzkumu a novinkách v oblasti MPH.
 • Poskytuje začínajícím pozorovatelům pomoc a metodické materiály a návody k pozorování.
 • Funguje jako koordinátor pozorování komet pro ČR do světové databáze pozorování International Comet Quarterly (pozorování jsou publikována v oddělení Země a planetárních věd Harvardské Univerzity).
 • Koordinuje pozorování meteorů pro mezinárodní databázi International Meteor Organization.
 • Spolupracuje s italskými astronomy v rámci projektu CARA, zaměřeného na měření produkce prachu kometami amatérskými astronomy.
 • Pořádá Fotografickou soutěž Moje vánoční kometa.
 • Vydává Zpravodaj o MPH - Ukázkové číslo

Oficiální status SMPH:

Občanské sdružení a kolektivní člen České astronomické společnosti (ČAS), ve které plní funkci odborné sekce. Má nyní 60 členů a řídí ji šestičlenný výbor. Činnost společnosti se řídí stanovami.

Členové výboru jsou:

 • Předseda: Jakub Černý
 • Místopředseda: Jakub Koukal
 • Hospodář: Jaroslav Gorka
 • Člen: Jiří Srba
 • Člen: Miroslav Šulc
 • Člen: Pavol Habuda
 • Členské příspěvky

  Jako Variabilní symbol uveďte PSČ bydliště, nebo do poznámky napište vaše jméno pro snadnější identifikaci
  Členské příspěvky Základní členství Základní členství se slevou Podporovatel (Bez Zpravodaje)
  Základní příspěvek 400 Kč 300 Kč 100 Kč
  QR Kód

  Název účtu: SMPH, o. s.
  Číslo účtu SMPH: 0235335884 Kód banky: 0300
  Variabilní symbol: ve formátu xxxxx00t, kde xxxxx je pro PSČ bydliště (nepovinné) a t pro typ členství
  PSČ + 001 je pro základní členství
  PSČ + 002 je pro základní členství se slevou
  PSČ + 003 je pro členství bez zpravodaje
  Příklad: VS 25162001 je pro PSČ 25162 a základní členství.

  Uvedené částky budou plátci případně navýšeny o příspěvek do ČAS. Výše příspěvků do ČAS je 500 Kč pro výdělečně činnou osobu, 400 Kč pro osobu bez výdělku. Zahraniční členové, požadující odběr v Zpravodaje v listinné formě, zaplatí navíc 150 Kč na úhradu rozdílu v poštovném.

O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz

Podpořte naši činnost darem 60 Kč